Affärsutveckling

Nu konkurrerar vi globalt

Vi har arbetat i ledande positioner i stora som små företag, och i egna företag. I Sverige och utomlands.
I ledande positioner har vi förändrat organisationer inkluderande förändring av kärnverksamheter, i egen regi har vi etablerat och drivit flera företag. Affärsutveckling kan betyda tydlighet mot marknaden.

Men även nya försäljningssätt. Och eller helt nya marknadssegment. Affärsutveckling kan också vara så enkelt som att agera på marknaden i en värld där dina kollegor sover. Affärsutvecklingens villkor är att följa trender och ha ständig nyhetsbevakning. Kreativitet.